RegioTex

RegioTexDne 20. 6. 2017 proběhlo v Bruselu první setkání Řídícího týmu RegioTex za účasti zaměstnanců Centra investic, rozvoje a inovací. Hlavním tématem bylo nalezení shody nad prioritními tématy pro navazující realizaci společných projektů.

Řídící tým se zabýval celkem devíti vertikálními okruhy:

 • Udržitelnost
 • Energetická účinnost procesů
 • Oběhová ekonomika a biomateriály
 • Průmysl 4.0       
 • Pokročilá výroba v textilním průmyslu
 • Digitalizace a nové obchodní modely
 • 3D tisk
 • Produktová diverzifikace
 • Smart textilie
 • Inovace v aplikacích technických textilií
 • Textilie pro námořní sektor
 • Design a kreativita
 • Inovace v designu a kreativitě včetně ekologických aspektů designu

Průřezově bude věnována pozornost horizontálním tématům, jako jsou vzdělávání a podnikavost, znalostní management a business intelligence, zdroje financování, strategické řízení a marketing odvětví.

Dále byly prezentovány možnosti spolupráce RegioTex s DG Growth Evropské komise - popularizační projekt WATIFY a projektem RECONFIRM, který je zaměřen na poradenství pro obory RIS3 platformy EU pro modernizaci průmyslu, kam byl RegioTex také zařazen. Více informací o RegioTex naleznete zde.

Řídící výbor

Aktuálně
Archiv aktualit