Regionální workshopy přilákaly letos více jak 100 zástupců obcí

V druhé polovině listopadu 2019 se uskutečnil 6. ročník již tradičních akcí pro zástupce obcí v každém okrese Královéhradeckého kraje, které jsou zaměřeny na aktuální informace z oblasti regionálního rozvoje, strategického plánování a dotační politiky. Cílem těchto akcí je rozvíjet diskusi mezi regionálními partnery a vzájemné sdílení dobré praxe.

Na žádném setkání nechyběl radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací Pavel Hečko, který živě diskutoval s účastníky: „Důležitá je pro nás zpětná vazba od Vás, abychom reagovali na skutečné potřeby obcí, proto jsem rád, že se společně setkáváme každoročně přímo v regionu“ uvedl.

Letos navštívilo pět okresních setkání téměř 120 zástupců obcí a měst, ale i místních akčních skupin, dobrovolných svazků obcí či odborné veřejnosti. Letošní zájem o workshopy byl opět velký a ohlasy účastníků kladné. Jsem moc potěšený zájmen o naše již tradiční workshopy!", doplňuje ředitel CRI Lukáš Korych.

První polovina programu byla zaměřena na dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, které představili zástupci Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací z Krajského úřadu KHK. V druhé části semináře se aktéři dozvěděli aktuální informace k přípravě regionu na období 2021+ včetně dotací EU a ČR, které prezentovalo Centrum investic, rozvoje a inovací.

„Jsem rád, že Vám můžeme předat aktuální informace o dotačních příležitostech nejen z krajského rozpočtu, ale i novinky z národní úrovně, abychom se společnými silami včas připravili na nové programové období po roce 2020“ dodal radní Hečko.

Více informací a prezentace jsou k dispozici na https://www.chytryregion.cz/workshopy-2019

Aktuálně
Archiv aktualit