Regionální Poradenské a vzdělávací centrum vznikne v Trutnově

Královéhradecký kraj buduje v Trutnově regionální Poradenské a vzdělávací centrum při zdejší pedagogicko-psychologické poradně. To bude klientům poskytovat služby ve zrekonstruovaném objektu bývalého internátu České lesnické akademie.

Projekt nového poradenského a vzdělávacího centra, který administruje Centrum investic, rozvoje a inovací,  vyjde na téměř 67 milionů korun, přičemž většinu nákladů pokryje dotaze z Integrovaného regionálního operačního programu“, uvádí ředitel Centra investic, rozvoje a inovací Lukáš Korych.

Cílem je, na jednom místě umístit poradenské a vzdělávací služby, které bude moci v rámci celého školského systému využívat široká škála klientů. Centrum bude nabízet služby dětem, žákům a studentům škol se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich zákonným zástupcům, dále i pedagogům, pro co nejlepší začlenění žáků se speciálními potřebami ve vzdělávání.

Rekonstrukci stávajícího objektu zajišťuje společnost Průmstav Náchod. Stavební práce zahrnují kompletní rekonstrukci všech podlaží, výměnu střešní krytiny a kompletní zateplení. Osobám se zdravotním postižením čí sníženou schopností pohybu bude ke komfortnímu pohybu po budově k dispozici výtah. Veškeré práce by se měly stihnout za 18 měsíců.

Aktuálně
Archiv aktualit