První projekt v rámci transformace sociálních služeb byl dokončen

logo publicita
foto
 
 
 
S koncem měsíce října roku 2014 byl zkolaudován po dokončení stavebních úprav objekt v lokalitě Dvůr Králové nad Labem, určený pro poskytování sociálních služeb klientům Barevných domků Hajnice. Tato organizace zajišťuje v Královéhradeckém kraji podporu a pomoc lidem s mentálním postižením. Stavba je prvním dokončeným projektem pod reg. č. CZ.1.06/3.1.00/07.08087 z připravovaných celkem pěti investičních projektů, jejichž cílem je do konce roku 2015 v Královéhradeckém kraji podpořit proces transformace sociálních služeb vybudováním (zrekonstruováním) rodinných domů v běžné komunitě tak, aby uživatelé sociálních služeb měli možnost žít v maximální možné míře život srovnatelný s životem vrstevníků.  V nově upraveném objektu ve Dvoře Králové nad Labem bude žít ve společné domácnosti 6 klientů z Barevných domků Hajnice, kteří budou využívat služby chráněného bydlení. Součástí tohoto objektu je také terapeutická dílna. Proces transformace vybraných sociálních služeb je v jednotlivých krajích investičně podporován prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
Projekt „Transformace Barevných domků Hajnice – nákup a úpravy objektu v lokalitě Dvůr Králové nad Labem“ reg. č. CZ.1.06/3.1.00/07.08087 , je spolufinancován Evropskou unií z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
Aktuálně
Archiv aktualit