První etapa PZ Solnice – Kvasiny: Budování průmyslové zóny úspěšně ukončeno, a to i účetně

Projekt první etapy budování průmyslové zóny Solnice – Kvasiny (2006 – 2013) byl úspěšně ukončen, a to bez jakéhokoliv porušení rozpočtové kázně. Tak zní výsledek závěrečné zprávy projektu, který shrnuje i celkové financování první etapy. Ta se začala budovat na základě vládního usnesení z roku 2005. Celkové náklady na vybudování první etapy průmyslové zóny činily 1,38 miliardy korun, z toho dotace ze státního rozpočtu činila 75 procent. Královéhradecký kraj se na financování podílel 346 miliony korun, město Solnice pak 7 miliony korun.

Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny byla financována v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, podprogram Příprava a rozvoj podnikatelských zón realizovaném Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest z prostředků zvláštního účtu Ministerstva financí ČR a mimorozpočtových zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Příjemcem dotace byl Královéhradecký kraj a město Solnice.

V rámci projektu byla mimo jiných realizována např.: modernizace komunikace mezi Častolovicemi a Solnicí (150 milionů korun), obchvat Solnice (70 milionů korun), projekty na podporu bydlení (cca 51 milionů korun), projekty v oblasti školství (212 milionů korun), projekty modernizace ve zdravotnictví (45 milionů korun) či vybudování nové hasičské zbrojnice v Rychnově nad Kněžnou (téměř 230 milionů korun). Realizací všech akcí došlo k výraznému zlepšení dopravní infrastruktury, technicko-inženýrské infrastruktury, občanské vybavenosti, školství i zdravotnictví k posílení bytové situace a podporou školství a zdravotnictví v Královéhradeckém kraj, rychnovském regionu a tím i k podpoře další ekonomické aktivity v regionu.

„To, že první etapa budování průmyslové zóny Solnice – Kvasiny skončila po účetní stránce naprosto v pořádku svědčí o profesionalitě našeho Centra průmyslových zón, a že průmyslovým zónám se u nás v regionu daří. Je to také dobrý odrazový můstek do další etapy rozšíření zóny na Rychnvosku, kam plánujeme v příštích letech přivést investice až ve výši tří miliard korun,“ řekl krajský radní pro oblast investic Josef Dvořák.

Bližší informace se dozvíte ma stránkách Královéhradeckého kraje.

Aktuálně
Archiv aktualit