První etapa obchvatu Opočna může pokračovat

Rada Královéhradeckého kraje schválila přijetí investiční dotace na rok 2020 od ministerstva průmyslu a obchodu ve výši téměř 42 milionu korun na probíhající výstavbu první etapy obchvatu Opočna.

„Stavba první etapy obchvatu města Opočno v plánované délce 2,1 kilometru pokračuje dle harmonogramu. I přes vyhlášení nouzového stavu platí, že by měla být dokončena v srpnu letošního roku. Prozatím jsme z částky 145 milionů korun profinancovali 89 milionů korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu nám poskytne slíbenou dotaci ve výši 41,8 milionu korun postupně – na základě předložených faktur od dodavatele stavby za rok 2020 a na základě uzavřených kupních smluv na vykupované pozemky,“ řekl radní Královéhradeckého kraje pro oblast investic a majetku Václav Řehoř.

V rámci první etapy obchvatu vzniká nová komunikace, která obejde město ze severu. Začne na kruhovém objezdu, který vznikl na křižovatce silnice II/304 vedoucích z Opočna na Bohuslavice a silnice III/30815 směřující na České Meziříčí. Obchvat vyústí nad rybníkem Broumar na silnici II/298 vedoucí do Dobrušky.

„Na stavbě jsou hotovy zemní práce, realizována většina konstrukčních vrstev komunikace, okružní křižovatka, nové napojení silnice II/304, vyvolané přeložky sítí a protihlukový val. V současné době dokončujeme protihlukové stěny, následně bude vytvořeno mimoúrovňové křížení cyklostezky, doděláváme živičné vrstvy a další dokončovací práce,“ okomentoval průběh stavby první náměstek hejtmana Martin Červíček odpovědný za oblast dopravy.

A ředitel Centra investic, rozvoje a inovací Lukáš Korych doplňuje: „První etapa obchvatu Opočna odvede významnou část dopravy mimo centrum města. V současné době je vedena městem, tudíž je velkým zdrojem hluku a znečištění. Nová silnice poslouží i jako spojnice mezi regionálními centry Dobruškou a Hradcem Králové a jako hlavní přístupová komunikace do rekreačních oblastí Orlických hor. Novou silnici od zástavby města oddělí protihlukové stěny a val osázený dřevinami, díky kterým se sníží prašnost a hluk projíždějících automobilů.“

Administraci tohoto projektu zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací.

Aktuálně
Archiv aktualit