Průzkum podnikatelského prostředí v Královéhradeckém kraji

Centrum investic, rozvoje a inovací se dlouhodobě zabývá komplexním rozvojem krajského výzkumného a inovačního systému. V rámci těchto aktivit bylo zahájeno terénní šetření mezi podnikatelskými subjekty v Královéhradeckém kraji s cílem zmapovat jejich výzkumnou a inovační aktivitu, exportní vazby, spolupracující subjekty, řízení lidských zdrojů a pozici v hodnotových řetězcích.
 
Průzkum navazuje na již realizované dotazníkové šetření absorpční kapacity regionálních aktérů Královéhradeckého kraje v kontextu přípravy na nové programové období EU 2014+. Pro oblast podnikaní plyne ze závěrů šetření důraz potenciálních žadatelů na podporu technických a přírodovědných oborů, rozvoj podnikání v cestovním ruchu, adaptabilitu pracovní síly a vytváření prostředí pro zakládání nových podniků.
 
Zpětná vazba od podnikatelů v kraji bude využita pro aktualizaci Regionální inovační strategie a rozvoj Platformy investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje. Průběžné informace naleznete na  www.cirihk.czwww.riskhk.cz.
Aktuálně
Archiv aktualit