Průmyslovka v Rychnově jedna z nejlépe vybavených škol

Předáním objektu v areálu Na Jamách dokončil Královéhradecký kraj druhou etapu modernizace školy za více jak 77 milionů korun v rámci projektu. Tento projekt je součástí komplexního přístupu k řešení problematiky průmyslové zóny Solnice – Kvasiny, přičemž v rámci první etapy prošel rekonstrukcí vnějších i vnitřních prostorů areál školy „U Stadionu“, kde bylo již dříve investováno 65 milionů korun.  

Rekonstrukcí v areálu Na Jamách vzniklo nadstandardní prostředí pro výuku. Díky němu se žáci mohou co nejlépe připravit na svoji profesní dráhu. Nyní Rychnovská škola patří mezi nejlépe vybavené školy.

Celá rekonstrukce původního objektu administrativy a dílen spočívala v rozsáhlých stavebních úpravách vnitřních prostorů, včetně kompletních rozvodů elektroinstalace, vytápění, kanalizace, vodovodu a vzduchotechniky. Zahrnovala i výměnu strojů a technologie pro výuku, zejména v dílnách a kovárně. Novou technologií byla vybavena také kuchyň. Investici pokryla z 90 % dotace ministerstva financí, zbývající částku doplatil kraj.

V rámci stavebních prací byl dále opraven jednopodlažní objekt původní vrátnice, který škola využije jako skladový prostor a vyměněna byla i část oplocení areálu. Z původní plochy uvnitř areálu vznikla zpevněná místa pro nájezdy aut do objektů včetně nových parkovacích místo pro osobní automobily a motorky. Vše doplňují nové značky a informační tabule. Vyřešeny byly také inženýrské sítě uvnitř areálu.

Kontrolu průběhu stavebních prací a administraci projektu zajistilo Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI). Stavební práce začaly v červenci 2018 a termín ukončení a předání stavby na září 2019 firma Stylbau, s.r.o. splnila.

Nejedná se ale o jediný projekt, který zkvalitnil podmínky na této střední škole. Již dříve byla z dotace v rámci IROP rekonstruovaná odborná učebna modulové výuky a diagnostiky motorových vozidel v oblasti autoelektrotechniky a autoelektroniky. I pod tento úspěšný projekt se podepsalo svou prací CIRI.

Aktuálně
Archiv aktualit