Průjezd Opočnem bude bezpečnější, stavba obchvatu města začala

V Opočně začala stavba první etapy dlouho očekávané přeložky silnice II/298, která v rámci rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny odvede přetíženou tranzitní dopravu z centra města. Celkové náklady obchvatu města činí 145 milionů korun s termínem dokončení v srpnu 2020.

Stavbu dnes poklepem základního kamene zahájili představitelé Královéhradeckého kraje v čele s hejtmanem Jiřím Štěpánem. „Obchvat města podstatně zlepší životní prostředí v centru Opočna. Hlavně zajistíme bezpečnost všech Opočeňáků, zejména dětí, které každý den na cestě do školy ohrožují projíždějící automobily na silně přetížené komunikaci,“ zhodnotil hejtman kraje Jiří Štěpán.

Náklady na výstavbu první etapy jsou ve výši 145 milionů korun. Celková cena zahrnuje přípravné práce, výkupy pozemků, realizaci samotné stavby a technický dozor. První etapa obchvatu bude měřit 2,1 kilometru. Očekáváme, že hotovo bude v srpnu 2020,“ říká Václav Řehoř odpovědný za krajské investice.

Díky obchvatu tranzitní doprava nepovede středem města. V první etapě vybudují silničáři komunikaci, která ‚obejde‘ město ze severu. Začne na kruhovém objezdu, který vznikne na křižovatce silnic vedoucích z Opočna na Bohuslavice a České Meziříčí. Napojí se za městem na silnici II/298 vedoucí na Dobrušku. Druhá etapa zahrnuje úsek od okružní křižovatky přes přemostění Zlatého potoka a napojí se na silnici ve směru Ledce a Třebechovice. Součástí stavby je rovněž i mimoúrovňové křížení cyklostezky Opočno – Dobruška.

Díky realizaci této stavby klesne také hluk a úroveň znečistění v centru města. Novou silnici od zástavby města oddělí protihlukové stěny a val osázený dřevinami, díky nim se sníží prašnost a hluk projíždějících automobilů,“ dodává Jana Jiráňová vedoucí oddělení průmyslových zón z Centra investic, rozvoje a inovací, které celý projekt administruje.

Investorem stavby je Královéhradecký kraj, zhotovitelem firma M – SILNICE, a. s. Na financování stavby obchvatu města Opočna se podílí ministerstvo průmyslu a obchodu a Královéhradecký kraj.

Základní kámen
Slavnostní zahájení
Stavba zahájena 1
Stavba zahájena
Aktuálně
Archiv aktualit