Projektanti začali pracovat na obchvatu Častolovic

Firma M – PROJEKCE vytvoří projektovou dokumentaci východního obchvatu Častolovic. Dokumentace by měla být kompletně hotová ve druhé polovině roku 2021. Zahájení stavby komunikace II/318 kraj očekává v roce 2022.

Projektanti již začali pracovat na obchvatu Častolovic. Pokud vše půjde podle plánu, stavět by se mohl začít za dva roky.

Plánované stavební akce jsou součástí komplexního přístupu k řešení situace v průmyslové zóně. Tato akce se nazývá „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ na základě schváleného Usnesení vlády České republiky, kterou má z velké části na starosti Centrum investic, rozvoje a inovací. Náklady na stavu obchvatu dosáhnou výše 642,6 milionu korun a budou financované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Projekt na obchvat Častolovic představuje výstavbu nových komunikací o délce cca 2,2 km a tří okružních křižovatek. Na trase budou cekem čtyři mosty – jeden překlene cyklostezku, přes druhý řidiči přejedou Štědrý potok a zbylé dva překlenou železniční trať a řeky Kněžná a Bělá.

Více o komplexním přístupu k řešení této průmyslové zóny najdete na našem webu: https://www.cirihk.cz/prumyslova-zona-solnice-kvasiny.html

Aktuálně
Archiv aktualit