Projekt V. Datové sklady a nástroje BI Královéhradeckého kraje

V Královéhradeckém kraji byl realizován projekt V. Datové sklady a nástroje BI Královéhradeckého kraje. Cílem projektu bylo vybudování datového skladu Královéhradeckého kraje jako jednotné robustní základní datové báze kraje umožňující hlubší analýzy a hledání vzájemných souvislostí v datech a poskytující informace pro management, podporu rozhodování a veřejnou informační službu organizacím, městům a obcím kraje a veřejnosti.

Celkové náklady projektu činily cca 3,2 mil. Kč.

Realizace řešení přinesla kvalitativní zlepšení procesů analýzy informací a zrychlení rozhodovacích procesů veřejné správy kraje. Došlo ke sjednocení přístupu k informacím a ke zjednodušení přípravy výstupů pro interní i externí subjekty a jejich prezentace. Bylo zdokonaleno manažerské výkaznictví a rozšířeny možnosti v oblasti pokročilých datových analýz.

Klíčová data jsou uložena ve strukturované podobě v centrálním uložišti, což umožňuje jejich další využití a rozvoj datového skladu i nástrojů Business Intelligence.

 

Projekt V. Datové sklady a nástroje BI Královéhradeckého kraje, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07381 je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

 

iop
Aktuálně
Archiv aktualit