Projekt přístavby a rekonstrukce dílen zahájen

Dnes ve čtrnáct hodin byly, za účasti zástupců investora krajských radních paní Martiny Berdychové a pana Václava Řehoře, zhotovitele stavby pana Václava Valce a ředitele školy Pavla Jankovského, slavnostně zahájeny stavební práce ve Střední průmyslové škole Hradec Králové.

Projekt s názvem Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové, jehož investorem je Královéhradecký kraj, má z hlediska administrace od počátku na starosti Centrum investic, rozvoje a inovací.

V rámci projektu bude zrekonstruovaná budova odborného pracoviště Hradecká a přistavěna nástavba 2. nadzemního podlaží. V upravených a zrekonstruovaných prostorách současných dílen bude soustředěna praktická výuka a odborný výcvik strojírenských oborů. Ve vybudované nástavbě 2. NP, nad současnými prostorami dílen, bude vyučován odborný výcvik elektrotechnických a silnoproudých oborů a dále praktická výuka informačních technologií. Díky tomuto projektu dojde ke zlepšení podmínek pro praktickou výuku na SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové a k soustředění praktické výuky na jedno místo do jedné budovy.

V rámci projektu budou pořízeny kompenzační pomůcky, které umožní žákům s určitými handicapy výuku na pořízeném vybavení. Vybudované pracoviště bude také plně bezbariérově přístupné díky vybudování výtahu a bezbariérového sociálního zařízení.

Manažeři CIRI se podíleli již na přípravě projektové žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu. Celkové výdaje projektu jsou odhadovány na přibližně 45 milionů korun.

Všichni přítomní se shodli na tom, že zlepšení vyučovacích podmínek se výraznou měrou odrazí na kvalitě výuky a zlepší připravenost studentů na přechod do praxe.  

     Slavnostní zahájení stavby   5

Aktuálně
Archiv aktualit