Projekt IV. Integrace úřadu a integrace s ISVS

V Královéhradeckém kraji byl realizován projekt IV. Integrace úřadu a integrace s ISVS. Cílem projektu bylo umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu.

Celkové náklady projektu činily cca 8,7 mil. Kč.

Projekt řešil zejména zefektivnění a provázanost softwarových systémů tak, aby pracovní procesy probíhající napříč množstvím informačních systémů byly efektivní a vzájemně schopné výměny dat, a to jak v horizontálním směru (na půdě úřadu), tak ve směru vertikálním (vůči zřizovaným organizacím).

Výstupem projektu je realizace vnitřní a vnější integrace informačního systému úřadu včetně napojení na Informační systém základních registrů, zahrnující pořízení potřebné integrační platformy, vytvoření jednotné správy uživatelských účtů a pořízení nových ICT technologií.

Realizované přínosy projektu:

-        Připravenost agendových informačních systémů na komunikaci se zákl. registry prostřednictvím Integračních bodů přístupu k eGON službám;

-        Integrace, dovybavení a upgrade vybraných SW komponent pro výkon agend a jejich elektronizaci;

-        Optimalizace rolí jednotlivých uživatelů ICT při zajištění agend vykonávaných žadatelem;

-        Realizace uceleného řešení dle procesů probíhajících v rámci působností žadatele;

-        Vybudování Portálu úředníka;

Účelem projektu bylo umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu.  

 

Projekt IV. Integrace úřadu a integrace s ISVS, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07380 je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

 

iop
Aktuálně
Archiv aktualit