Projekt III. Digitalizace a ukládání

V Královéhradeckém kraji byl realizován projekt III. Digitalizace a ukládání. Cílem projektu bylo vytvoření a údržba nástrojů digitalizace a ukládání dat na území kraje:

  • Digitalizované a uložené dokumenty - podpora procesu digitalizace, zpracování, popisu, ukládání a zpřístupnění dokumentů,
  • Krajská digitalizační jednotka (KDJ) - pořízení technologií pro digitalizaci - skener a další nástroje pro digitalizaci kulturního dědictví a úředních dokumentů,
  • Krajská digitální spisovna (KDS) - nástroj pro uložení úředních dokumentů a spisů vzniklých jako produkt činnosti původců.
  • Krajské digitální úložiště (KDU) - ukládá jiná data a dokumenty, která pocházejí z činnosti informačních systémů orgánů veřejné správy a je třeba je střednědobě až dlouhodobě ochránit proti ztrátě.

Součástí projektu bylo též rozšíření kapacity Technologického centra Královéhradeckého kraje. Projekt navazuje na eGovernment, tj. služby elektronické veřejné správy poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií na úrovni územní veřejné správy s provázaností na úroveň národní.

Mezi přínosy projektu patří zejména vytvoření standardního systému digitalizace a ukládání dokumentů, vytvoření základní báze uložených dat a dokumentů a ochrana kulturního dědictví. Celkové náklady projektu činily cca 17,8 mil. Kč.

 

Projekt III. Digitalizace a ukládání, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07379 je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

iop
Aktuálně
Archiv aktualit