Projekt I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje

V Královéhradeckém kraji byl realizován projekt I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje. Tento projekt se skládal ze dvou částí - technologické centrum a elektronická spisová služba.

Vybudování technologického centra je součástí projektu regionálních center, tzv. eGON center. V rámci tohoto projektu bylo eGON centrum Královéhradeckého kraje řešeno na úrovni technické architektury a infrastruktury. Cílem bylo vytvořit robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí pro provoz potřebných aplikací, schopné přenášet, uchovávat a zpracovávat bezpečně velké množství dat, které je možno flexibilně prezentovat potřebným uživatelům. Cílem pořízení elektronické spisové služby byla implementace a zajištění provozu elektronické spisové služby pro kraj a organizace kraje. Celkové náklady projektu činily cca 32,2 mil. Kč.

Projekt I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07377 je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

  

iop
Aktuálně
Archiv aktualit