Proběhl 5. ročník konference Příležitosti pro region aneb Jaký je a budeš náš venkov?

Více než stovka zástupců měst a obcí Královéhradeckého kraje se tento týden sjela do Hradce Králové, kde se uskutečnil pátý ročník konference Příležitosti pro region. Ten se letos nesl v duchu problematiky venkova a jeho rozvoje.

Záštitu nad akcí s podtitulem Jaký je a budeš náš venkov? převzal hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který hned na úvod konference definoval nejpalčivější problém dnešního venkova: „Z dlouhodobého hlediska řešíme problém, jakým způsobem se má venkov a tedy i celý Královéhradecký kraj připravit na velké změny, které souvisí s rozvojem infrastruktury a možnosti zaměstnání. Je důležité připravit venkovské oblasti k tomu, aby se naše obce a města nestala jen pouhými noclehárnami. K tomu, aby venkov byl trvale udržitelný a obydlený, nyní připravujeme a vylepšujeme krajské grantové programy tak, abychom pomohli všem takovýmto obcím.

V dopolední části konference se vystupující snažili definovat, co v dnešní době vlastně znamenají pojmy jako vesnice a venkovská oblast. Společně hledali odpovědi na důležité otázky, které s sebou přináší současný ekonomický a populační vývoj nejen v Královehradeckém kraji, ale i v celé České republice. V sále panovala shoda, že v budoucnu musí být kladem důraz především na rozvoj lidského kapitálu v obcích.

Na dopolední diskuzi navázal odpolední blok. Roli kraje a jeho důraz na komunikaci s aktéry z regionu a funkci Regionální stálé konference zdůraznil na začátku radní Pavel Hečko: „Regionální stálá konference hraje pro rozvoj území velmi důležitou roli. V současné době sekretariát intenzivně vyhodnocuje výstupy z aktuálních analýz, které budou důležité pro tvorbu Strategie rozvoje kraje 2021+. Z toho je vidět, jaký strategický význam RSK v plánování regionální politiky regionu a jak se podílí se na formování regionální politiky ČR, i pozice v rámci dalšího období EU.

Ředitel CIRI Lukáš Korych k akci řekl: „Díky činnosti sekretariátu Regionální stále konference, který funguje na CIRI, se nám daří prosazovat potřeby Královéhradeckého kraje na celostátní úrovni a pořádáním této pravidelné konference prezentujeme naši činnost, plány a úspěchy i všem v rámci našeho kraje.“

Více informací a všechny prezentace z konference naleznete na: www.chytryregion.cz/konference-2018

Konference Příležitosti pro region

Konferenci zahájil hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán
Odpolední blok uvedl radní Pavel Hečko
Přes 100 hostů si odneslo mnoho zajímavých informací
Aktuálně
Archiv aktualit
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.