Proběhl 5. ročník konference Příležitosti pro region aneb Jaký je a budeš náš venkov?

Více než stovka zástupců měst a obcí Královéhradeckého kraje se tento týden sjela do Hradce Králové, kde se uskutečnil pátý ročník konference Příležitosti pro region. Ten se letos nesl v duchu problematiky venkova a jeho rozvoje.

Záštitu nad akcí s podtitulem Jaký je a budeš náš venkov? převzal hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který hned na úvod konference definoval nejpalčivější problém dnešního venkova: „Z dlouhodobého hlediska řešíme problém, jakým způsobem se má venkov a tedy i celý Královéhradecký kraj připravit na velké změny, které souvisí s rozvojem infrastruktury a možnosti zaměstnání. Je důležité připravit venkovské oblasti k tomu, aby se naše obce a města nestala jen pouhými noclehárnami. K tomu, aby venkov byl trvale udržitelný a obydlený, nyní připravujeme a vylepšujeme krajské grantové programy tak, abychom pomohli všem takovýmto obcím.

V dopolední části konference se vystupující snažili definovat, co v dnešní době vlastně znamenají pojmy jako vesnice a venkovská oblast. Společně hledali odpovědi na důležité otázky, které s sebou přináší současný ekonomický a populační vývoj nejen v Královehradeckém kraji, ale i v celé České republice. V sále panovala shoda, že v budoucnu musí být kladem důraz především na rozvoj lidského kapitálu v obcích.

Na dopolední diskuzi navázal odpolední blok. Roli kraje a jeho důraz na komunikaci s aktéry z regionu a funkci Regionální stálé konference zdůraznil na začátku radní Pavel Hečko: „Regionální stálá konference hraje pro rozvoj území velmi důležitou roli. V současné době sekretariát intenzivně vyhodnocuje výstupy z aktuálních analýz, které budou důležité pro tvorbu Strategie rozvoje kraje 2021+. Z toho je vidět, jaký strategický význam RSK v plánování regionální politiky regionu a jak se podílí se na formování regionální politiky ČR, i pozice v rámci dalšího období EU.

Ředitel CIRI Lukáš Korych k akci řekl: „Díky činnosti sekretariátu Regionální stále konference, který funguje na CIRI, se nám daří prosazovat potřeby Královéhradeckého kraje na celostátní úrovni a pořádáním této pravidelné konference prezentujeme naši činnost, plány a úspěchy i všem v rámci našeho kraje.“

Více informací a všechny prezentace z konference naleznete na: www.chytryregion.cz/konference-2018

Konference Příležitosti pro region

Konferenci zahájil hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán
Odpolední blok uvedl radní Pavel Hečko
Přes 100 hostů si odneslo mnoho zajímavých informací
Aktuálně
Archiv aktualit