Příprava vzdělávacích modulů v oblasti sociálního podnikání

Regionální centrum podpory sociálního podnikání připravuje nabídku vzdělávacích modulů. Za tímto účelem připravilo dotazníkové šetření, které má za cíl zjistit potřeby zainteresovaných subjektů v regionu. Dle nich pak budou postupně organizovány jednotlivé vzdělávací moduly, případně budou doplněna další témata. Dalším cílem tohoto šetření je zjistit absorpční kapacitu regionu v oblasti sociálního podnikání ve vazbě na dotační možnosti a další aktivity Regionálního centra podpory sociálního podnikání.
Dotazník – vzdělávání a absorpční kapacita naleznete zde
Aktuálně
Archiv aktualit