Příležitosti pro region letos přilákaly více jak 150 účastníků

Dne 20. ledna 2022 se konal již 7. ročník akce s názvem „Příležitosti pro region“. Tato, již tradiční konference, cílená na aktuality z regionálního rozvoje a dotační politiky a učená primárně pro zástupce obcí Královéhradeckého kraje, se vrátila po roční pauze, způsobené vládními restrikcemi, ve velkém stylu.

 Více jak 150 účastníků této akce, ani její organizátory, v letošním roce neodradily aktuálně platící omezení a konference se tak uskutečnila v kombinované formě. Přibližně polovina účastníků byla přítomna přímo v EA Hotelu Tereziánský Dvůr v Hradci Králové a druhá část posluchačů měla možnost sledovat konferenci online a interaktivně byla zapojena do diskuse.
Na konferenci vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně; zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Centra pro regionální rozvoj ČR, zástupci Královéhradeckého kraje, obcí či místních akčních skupin představili příležitosti pro region na období 2021+.

„Začalo nové programovací období pro evropské projekty. Na letošní konferenci jsme obcím i sdružením v našem regionu chtěli představit kroky, které kraj dělá a jaké možnosti pro ně nabízí. Chceme jim pomoci a zjednodušit práci, aby věděli, o jakou podporu a na jaké projekty mohou žádat. Záleží nám na tom, aby se obce rozvíjely, protože pokud se bude dařit jim, bude se dařit celému regionu,“ uvedl náměstek pro oblast inovací, investic a informačních technologií Pavel Bulíček.

Dopolední blok se věnoval podpoře obcí a regionů ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Královéhradeckého kraje. Na představení regionální politiky státu navázaly zástupci kraje a CIRI s představením konkrétních nástrojů na podporu rozvoje celého regionu včetně nové publikace pro obce, která nese stejnojmenný název jako konference.

Odpolední program byl zaměřen na dotační příležitosti pro obce a možnosti vzájemné spolupráce. Představen byl např. Modernizační fond, Integrovaný regionální operační program nebo OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko. Integrované nástroje v kraji prezentovali zástupci Hradecko-pardubické aglomerace a místních akčních skupin. Na ně navázali zástupci obcí a jejich svazků s příklady dobré praxe.

Konferenci zorganizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem v rámci projektu Regionální stálá konference KHK.

Další informace o celé akci včetně videozáznamu, prezentací i publikace ke stažení najdete na webových stránkách www.chytryregion.cz/konference-2022.

 

7. ročník konference Příležitosti pro region

7. ročník konference Příležitosti pro region
7. ročník konference Příležitosti pro region
7. ročník konference Příležitosti pro region
7. ročník konference Příležitosti pro region
Aktuálně
Archiv aktualit