Přednáška Moderní trendy v datové analytice: Business Intelligence Governance

Přednáška na Univerzitě Hradec Králové otevírá téma nedostatečně využitého potenciálu firemních dat. Uvádí pojem "data governance", který jímá nutné disciplíny a postupy, které by firmy měly následovat, pokud chtějí s daty efektivně pracovat.

Přednáška adresovala nedostatečné využívání firemních dat, ve kterých se však skrývá obrovský potenciál. Zároveň přednášející Jan Chalas prezentoval nejčastější chyby a problémy s využíváním dat. Jelikož chybí nástroje a není nastaven žádný ucelený systém, každý subjekt tvoří vlastní výstupy, čímž dochází ve finále k duplicitám a data tak nemají správnou kvalitu.  

Dále byli posluchači upozorněni, jak je důležitá schopnost generování informací. Jako příklad uváděl přednášející projekt www.portalnehod.cz. Aplikace je určena odborné i široké veřejnosti a nabízí statistické vyhodnocení dopravních nehod dle zvolených lokalit ČR formou jasného a interaktivního přehledu. Jejím cílem je zabránit dalším nehodám v problémových lokalitách. 

V neposlední řadě bylo uvedeno, že různé územní celky, jako například města, pracují se svými daty odlišně. Některá používají data k řešení svých problémů, tj. efektivnímu řízení a rozhodování, zatímco v některých velkých městech k sofistikovanějšímu sběru a vyhodnocení dat téměř nedochází.  

Prezentace: https://prezi.com/view/eziEWfqH0nmKe4LrgBwr/  

Datova analytika v praxi

Aktuálně
Archiv aktualit