Pracovní skupina Vzdělávání při RSK KHK se sešla 20. září 2017

Jednání pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje se uskutečnilo ve středu 20. září 2017 od 8:00 v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, sál zastupitelstva N2.906.
 
Hlavními body jednání byly:
 
  • Aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury KAP rozvoje vzdělávání KHK
  • Aktuální informace k realizaci projektu KAP a přípravě projektu I-KAP
  • Místní akční plány rozvoje vzdělávání v KHK, platforma MAP
  • Podpora vzdělávání v rámci integrovaných nástrojů ITI a CLLD
  • Další, diskuze a závěr (cca ve 10:30 hod.)
 
Aktuální informace o RSK KHK naleznete na www.rskkhk.cz a k projektu KAP KHK na www.kr-kralovehradecky.cz.
Informace a podklady z jednání jsou dostupné v sekci Pracovní skupiny RSK.
 
Aktuálně
Archiv aktualit