Pracovní příležitost - Centrum průmyslových zón

Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje

obsazuje pracovní pozici

Vedoucí Centra průmyslových zón

  • Požadujeme:
-        VŠ vzdělání ekonomického nebo technického směru
-        délka praxe v oboru minimálně 10 let
-        praxe v řídící funkci minimálně 5 let
-        zkušenost s administrací projektů
-        zkušenost se stanovením rizik a harmonogramů projektů
-        zkušenost s přípravou investičních záměrů,
-        zkušenost se zajištěním smluvních vztahů
-        vítána praxe s finančním řízením projektů financovaných z národních zdrojů - Průmyslové zóny
-        znalosti zákonů a dalších právních předpisů v oboru 
  • Další požadované dovednosti a schopnosti:
-        samostatnost, spolehlivost, pečlivost, komunikativnost
-        manažerské dovednosti
-        analytické myšlení
-        organizační, komunikační a rozhodovací schopnosti
-        schopnost týmové práce a efektivní řízení pracovního kolektivu
-        dovednost pracovat na PC:  MS Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook),
-        ochota dále se vzdělávat
-        řidičský průkaz skupiny B
  • Obsah práce:
-        zastupování CIRI a KHK ve vztahu k dalším partnerům – zástupcům resortů, poskytovatelům dotací a jednání se zástupci obcí dotčených přípravou a realizací PZ, MPO a CI
-        zastupování investora zajišťování hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti technické stránky stavby v souladu s projektem, se smlouvou s dodavatelem a schváleným rozpočtem stavby
-        koordinace úkolů ve vazbě na PZ s vedoucím odboru investic Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a gestora CIRI
-        koordinace ekonomických, technických a administrativních činností v rámci jednotlivých projektů
-        řízení a kontrola činností zaměstnanců CPZ
-        řízení činností realizačního týmu, TDI, BOZP a zhotovitele stavby, delegování úkolů
-        řešení ekonomických a technických blíže nespecifikovaných problémů
-        kontrolu dodržování harmonogramu výstavby
-        dohled nad dodržováním podmínek registrace projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace
-        průběžnou kontrola výstavby, koordinace činností s dalšími investory v rámci PZ
-        přípravu a pravidelné reportování zaměstnavateli, gestorovi a hejtmanovi kraje
-        plnění dalších pracovních úkolů dle pokynů ředitelky CIRI,
-        zajišťování hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti technické stránky stavby v souladu s projektem
-        koordinace a řízení stavby
  •  Nabízíme:
-        odbornou a zajímavou práci
-        dobré finanční ohodnocení
-        prostor k profesnímu i osobnímu růstu
-        podporu dalšího vzdělávání
-        rozšířené zaměstnanecké výhody
-        příjemný pracovní kolektiv

 

V případě Vašeho zájmu zašlete do 21. 4. 2017 do 12:00 hod. nabídku práce a svůj strukturovaný životopis s kontaktními údaji Ing. Ivaně Kvasničkové, e-mail: kvasnickova@cirihk.cz, tel: 495 817 837. Více informací o společnosti na www.cirihk.cz. Společnost si vyhrazuje nevracet zaslané dokumenty.

Aktuálně
Archiv aktualit