Pracovní jednání ke strategii rozvoje kraje 2021+ začala

V pátek 26. října 2018 byla zahájena jednání pracovních skupin Regionální stálé konference nad tvorbou strategie regionálního rozvoje Královéhradeckého kraje po roce 2020. Jako první do celého procesu vstoupila PS Doprava. "To, že společná práce začala práve setkáním PS Doprava, je dobrým znamením, že pozornost bude věnována všem prirotním oblastem z hlediska rozvoje kraje. Na kvalitní dopravní infrastruktuře je závislý úspěšný rozvoj celého Královéhradeckého kraje", řekl k proběhlému jednání ředitel CIRI Lukáš Korych.  

Členové pracovní skupiny aktivně diskutovali nad strategickými problémy v oblasti dopravy, které vycházejí z analytických výstupů, které zpracovalo Centrum investic, rozvoje a inovací. Do konce listopadu se tak setká všech deset pracovních skupin.

Další kolo jednání PS je plánováno na začátek rok 2019, kdy již budou řešeny strategické priority a cíle. Celý proces tvorby nové krajské koncepce je součástí přípravy regionu na programové období EU 2021+ s vazbou na nové dotační zdroje.

Aktuálně
Archiv aktualit