Potravinářské fórum se zaměřením na inovace

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s BOHEMILK, a.s. v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov organizují Potravinářské fórum se zaměřením na inovace. Akce se uskuteční dne 27. června 2017 od 09:30 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Opočno.
 
V rámci semináře s exkurzí budou účastníci informováni o aktuálních tématech a možnostech čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova 2014–2020. Akce je určena pro zpracovatele zemědělských produktů, subjekty zabývající výzkumem, odbornou i laickou veřejnost a další potenciální žadatele. Doprava z místa semináře do místa konání exkurze po úspěšně realizovaných projektech vlastními automobily.  Více informací v přiložené pozvánce nebo u kontaktní osoby: Ing. Miroslavy Stárkové (miroslava.starkova@szif.cz).
 
Aktuálně
Archiv aktualit