Posílení inovačních příležitostí pro podnikatelské subjekty po roce 2020

Přes 70 odborníků z oblasti inovací a regionálního rozvoje se sešlo 11. března na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Seminář nesoucí název Meziregionální inovační investice v EU pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Evropskou komisí. Zástupci Evropské komise potvrdili, že inovace, výzkum a vývoj, technologie a digitalizace budou podporovány i po roce 2020, a to zejména díky připravovanému nástrojis plánovaným rozpočtem 970 mil €.

Hlavním cílem představeného podpůrného nástroje, bude podpora ekonomickému rozvoje EU prostřednictvím propojování jednotlivých regionů pomocí vytváření investičních záměrů. To je oproti dosavadní podpoře procesů a síťování podstatnou změnou. Tzv. globální hodnotové řetězce představují investice do vytváření či zapojení se do projektů, platforem či tvorby produktů partnerů napříč regiony.

Jako hlavní řečník vystoupil Peter Berkowitz, vedoucí oddělení pro inteligentní a udržitelný růst Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku Evropské komise, který představil koncept meziregionálních inovačních investic. V rámci sdílení příkladů dobré praxe meziregionálního partnerství vystoupilo na akci několik řečníků, mimo jiných také Jiří Blažek z Karlovy univerzity, Marcello Colledani z Polytechnické univerzity Miláno, Daniel Všetečka z Centra investic, rozvoje a inovací Královehradeckého kraje či Jan Marek za společnosti INOTEX, s.r.o.,  kteří představili zapojení Královéhradeckého kraje a jeho partnerů do mezinárodní RIS3 platformy pro modernizaci průmyslu se zaměřením na textilní inovace.

Podrobnější informace o semináři naleznete na stránkách dotaceeu.cz.

Aktuálně
Archiv aktualit