Otevření Poradenského a vzdělávacího centra v Trutnově

Personál a klienti Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra v Trutnově se můžou těšit z nových společných prostor. Ze stávajících pracovišť se přestěhovali do zrekonstruovaného objektu bývalého internátu v Trutnově.

Nová plně zrekonstruovaná bezbariérová budova včetně venkovního prostranství zlepší podmínky výchovy a vzdělávání klientů a přispěje tak k jejich přechodu do hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. V budově kromě dvou zmíněných organizací sídlí i Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a zajišťuje tak komplexnost služeb pod jednou střechou.

Administraci celého projektu realizovaného za finanční podpory Evropské unie a Královéhradeckého kraje mělo na starosti Oddělení projektového řízení CIRI pod vedením Ing. Lenky Bacovské. "Stavební práce na projektu trvaly pouze rok a půl a za tuto dobu se podařilo z chátrající budovy vytvořit krásné a moderní pracoviště a zázemí pro klienty," uvedla ředitelka CIRI Mgr. et. Mgr. Vendula Hájková.

Celkové výdaje projektu byly 74,5 mil. Kč. Výše dotace může být až 45 mil. Kč.

Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově
Aktuálně
Archiv aktualit