Pokračuje příprava regionu na období 2021+

Dne 22. října 2019 se konalo již 17. zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje, kde vystoupili mj. zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Královéhradeckého kraje, Hradecko-pardubické aglomerace či místních akčních skupin.

Na úvod setkání byly účastníkům představeny aktuální informace z přípravy ČR na nové programové období EU 2021+ včetně zaměření operačních programů, ale i konceptu národních dotací MMR, které reagují i na podněty RSK z regionu.

Zástupci RSK aktivně reagovali, zapojili se do diskuse a vznesli i několik podnětů na poskytovatele dotací na národní úrovni. Náš region jako první v celé ČR má schválenou strategii rozvoje kraje, která je podmínkou pro čerpání dotací po roce 2020.

Na jednání byla i odsouhlasena nová soutěž RSK o inspirativní projekty z Královéhradeckého kraje, které mohou pomoci vzniku dalších zajímavých projektů v našem kraji. Podklady a prezentace z jednání naleznete zde.

RSK říjen 2019

Jednání RSK říjen 2019 (4)
Jednání RSK říjen 2019 (3)
Jednání RSK říjen 2019 (2)
Jednání RSK říjen 2019 (1)
Aktuálně
Archiv aktualit