Podpora sociálního podnikání Operačního programu zaměstnanost

Regionální centrum podpory sociálního podnikání pořádá dne 21.6.2016 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje seminář pro žadatele.

Cílem 1. části semináře je seznámit potenciální žadatele s výzvou č.67 "Podpora sociálního podnikání Operačního programu zaměstnanost" a předložit konkrétní doporučení k uchopení projektové žádosti a podnikatelského plánu. Prezentovány budou zejména parametry výzvy a její přílohy.

Do druhé části semináře bude zařazen příspěvek Centra pro regionální rozvoj ČR o nejčastějších chybách v předložených žádostech o podporu na sociální podnikání (výzvy č.11 a 12) v Integrovaném regionálním operačním programu a případně také nějakou prezentaci dobré praxe.

Seminář není zaměřen na koncept sociálního podnikání jako takový, předpokládá se základní znalost tohoto konceptu. Tato akce je shodná se semináři pro žadatele, které se konají v červnu a červenci v Praze. Akce je určena především účastníkům, kteří zvažují žádat ve výzvě č. 67 Podpora sociálního podnikání, případně ve výzvách zaměřených na sociální podnikání v rámci KPSVL nebo CLLD (shodné koncepční nastavení výzev v oblasti sociálního podnikání).

Na seminář, který se uskuteční 21.6.2016, se můžete registrovat ZDE.

Aktuálně
Archiv aktualit