Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 KHK

Pro veřejnoprávní subjekty, které připravují projektové záměry naplňující cíle krajské RIS3 strategie bude dne 2. 5. 2017 vyhlášena výzva dotačního programu "Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje" (podmínky dotačního programu).

Dne 6. 4. od 14:30 do 16:00 proběhne v sídle Královéhradeckého kraje seminář pro žadatele (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, místnost P1.412 Františka Kupky, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), na kterém Vám zástupci Královéhradeckého kraje představí základní parametry dotačního programu a odpoví na otázky týkající se zpracování žádosti do tohoto dotačního programu.

Na semináři budou přítomni také RIS3 developři pro Královéhradecký kraj, se kterými mohou žadatelé konzultovat své připravované projektové fiše do tohoto dotačního programu.

Na tento seminář se lze registrovat prostřednictvím kontaktní osoby: Pavla Šubrta.

Projekt Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741

OP_VVV_cz

Aktuálně
Archiv aktualit