Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 9. 11. 2018 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou, podprogramu Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou a podprogramu Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou.

Více informací naleznete na odkazech níže:

Podprogram Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

Podprogram Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

 

Lhůta pro doručení žádosti v obou výzvách začíná běžet dnem 9. listopadu 2018 a končí dnem 7. února 2019.

Zdroj: www.mmr.cz

Aktuálně
Archiv aktualit