Rekonstrukce pevnosti Dobrošov může začít

Podpisem smlouvy pro nás nic nekončí. Pro projektové manažery CIRI je to jenom začátek další fáze práce na projektu, který nám svěřil na starosti Královéhradecký kraj!

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán v úterý 4. června podepsal smlouvu na revitalizaci a zatraktivnění pevnosti Dobrošov se sdružením společností Solid Care, s. r. o., a Gemec – Union, a. s. Firmy následně převezmou staveniště a začnou s rekonstrukcí. Revitalizace bude ukončená v létě roku 2021.

V druhém červnovém týdnu bude staveniště předáno dodavateli a ten do tří dnů od předání začne s rekonstrukcí. Stavba potrvá 106 týdnů a předpokládané ukončení všech prací je v létě roku 2021. Dodavatelé vzešli ze čtvrtého výběrového řízení, do kterého se přihlásily tři firmy, z nichž nejnižší nabídku podalo sdružení společností Solid Care, s. r. o. a Gemec – Union, a. s., s nabídkovou cenou 61, 3 milionu korun bez DPH.

Královéhradecký kraj hodlá do pevnosti Dobrošov investovat více jak 94 milionů korun. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu bude činit 65,5 milionu korun. Kraj vlastní pevnost Dobrošov od roku 2015, kdy ji bezplatně převzal od Armády České republiky. O převod přitom usiloval od roku 2003. Provoz pevnosti už několik desetiletí zajišťuje Muzeum Náchodska.

Projekt zahrnuje stavební úpravy a také obnovu stávající expozice a rozšíření o nové expozice v nadzemních objektech pevnosti. Vznikne tak moderní bezbariérové návštěvnické centrum se sociálním, technickým a technologickým zázemím pevnosti.

Pevnost Dobrošov měla spolu s dalšími dvanácti dělostřeleckými tvrzemi bránit hranice státu. Stavební práce začaly 13. září 1937 a byly naplánovány na dva roky. Pevnost měla stát téměř 34 milionů československých korun. Dělníci stihli dokončit tři ze sedmi plánovaných objektů. Po mnichovských událostech výstavba skončila a tvrz nebyla nikdy dokončena.

Pevnost Dobrošov

Podpis smlouvy. Vpravo hejtman Jiří Štěpán.
Radní Královéhradeckého kraje Václav Řehoř
Radní  Královéhradeckého kraje Martina Berdychová a ředitel CIRI Lukáš Korych
Pevnost Dobrošov
Aktuálně
Archiv aktualit