Podnikatelský plán a aktualizace výzvy Podpora sociálního podnikání

Regionální centrum podpory sociálního podnikání uspořádalo dne 4. 9. 2018 seminář na téma "Jak zpracovat podnikatelský plán a aktualizace výzvy č. 129 Podpora sociálního podnikání v OPZ".

Prvním přednášejícím byla Mgr. Svatava Škantová z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jejím nelehkým cílem bylo seznámit potenciální žadatele s výzvou č. 129 Podpora sociálního podnikání z Operačního programu Zaměstnanost, která byla v červnu tohoto roku významně aktualizována. Ve své prezentaci kladla důraz zejména na změny oproti původnímu znění výzvy. Tyto změny se týkaly například vymezení cílových skupin či podporovaných aktivit.

Druhá část semináře byla věnována problematice tvorby podnikatelského plánu. Ing. Veronika Špačková z Centra investic, rozvoje a inovací vysvětlila účastníkům, jak napsat podnikatelský plán a jak provést úspěšnou analýzu trhu a nastavit finanční plán. Proč byl kladen důraz na podnikatelský plán? Ten je totiž stěžejní přílohou žádosti o podporu v rámci výzvy č. 129 Podpora sociálního podnikání. Na jeho kvalitním zpracování často závisí úspěch či neúspěch podané žádosti o podporu.

Vstřícným krokem ze strany přednášejících z MPSV a pořadatelů byla možnost osobních konzultací projektových záměrů či již zpracované dokumentace před odevzdáním, této možnosti přímo na místě využilo 5 žadatelů.

Prezentace ze semináře si můžete stáhnout níže nebo na webových stránkách www.socialnipodnikanihk.cz.

Podnikatelský plán a aktualizace výzvy Podpora sociálního podnikání

1
3
8
9
Aktuálně
Archiv aktualit