Podpora přípravy projektových záměrů krajské RIS3 strategie

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 27. 3. 2017 podmínky dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje. Dokumentace k tomuto dotačnímu programu je zveřejněna na portále proinovace.cz.
Aktuálně
Archiv aktualit