Oddělení projektového řízení v Parlamentních Listech

Rádi bychom Vás informovali o zmínce CIRI v tiskové zprávě Parlamentních Listů ve spojitosti se zásluhou na úspěšnosti Královéhradeckého kraje v čerpání dotací. Tiskovou zprávu týkající se čerpání dotací najdete níže.

Královéhradeckému kraji náleží mezi ostatními kraji druhé místo v žebříčku hodnotícím objem získaných evropských dotací na jednoho obyvatele. V počtu schválených žádostí o dotaci z některého z programů EU v programovém období 2014–2020 mu v mezikrajském srovnání patří čtvrté místo, těsně za třetí Vysočinou. Podle objemu finančních prostředků získaných z dotací je to místo páté. Tomuto žebříčku ovšem vévodí velké a lidnaté kraje – Jihomoravský, Moravskoslezský a Středočeský. 

Celkem podal Královéhradecký kraj v uvedeném období 183 žádostí, z nichž 128 bylo úspěšných. Získal tak 5,6 miliardy korun ze 7 miliard požadovaných. V přepočtu na jednoho obyvatele to činí přes 10 tisíc korun z dotačních prostředků. Například v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji je to shodně 6500 korun na obyvatele a v Praze pouze 1600 korun.

„V čerpání evropských dotací je náš kraj dlouhodobě velice úspěšný. Díky tomu můžeme masivně investovat do krajského majetku a infrastruktury. Každoročně jde do obnovy silniční sítě včetně mostů okolo jedné miliardy korun, přičemž například na letos vysoutěžené stavby máme z Integrovaného regionálního operačního programu přes půl miliardy korun,“ říká hejtman Martin Červíček.

„Velkou zásluhu na úspěšnosti kraje má naše organizace Centrum investic, rozvoje a inovací. To se vedle projektového řízení věnuje široké škále činností, které podporují šíření inovací a chytrých řešení, komunikaci mezi jednotlivými regionálními aktéry, efektivní hospodaření s energiemi nebo rozvoj strategických průmyslových zón,“ doplňuje první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií.

Nejvíce projektů, a to 83, se realizovalo díky dotační podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Následují programy Životní prostředí s 22 podpořenými projekty a program Zaměstnanost se 13. Toto pořadí se nemění ani z hlediska objemu finančních prostředků. Z IROPu získal Královéhradecký kraj přes 3,7 miliardy korun, z programu Životní prostředí 704 milionů korun a z programu Zaměstnanost 610 milionů.

Největšími krajskými projekty z hlediska výše dotace byly „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“ (302 milionů korun). Na snížení emisí z lokálního vytápění prostřednictvím takzvaných kotlíkových dotací šlo ve třech vlnách celkem přes 600 milionů korun. Projekt SMART muzeum, díky kterému se zchátralá kasárna v Hradci Králové proměnila na moderní depozitáře a technologické zázemí Muzea východních Čech, získal dotační podporu ve výši 200 milionů korun.

Zdroj: ParlamentníListy.cz

Aktuálně
Archiv aktualit