Odborné dílny hradecké průmyslovky jsou po rekonstrukci

Za více jak 54 milionů kraj zrekonstruoval stávající prostory dílen odborného výcviku a odborné praxe, včetně sociálního zázemí. V rámci projektu byla přistavěna nástavba patra, kde probíhá odborný výcvik elektrotechnických slabo i silnoproudých oborů a praktická výuka informačních technologií. Celý objekt je nyní bezbariérový a bez problémů se tady mohou vzdělávat i žáci se zdravotním omezením a speciálními vzdělávacími potřebami. Pořízeny byly dvě výškově nastavitelné podnože pro stoly, které umožní lepší práci žákům znevýhodněným svojí výškou.

Realizací tohoto projektu, který byl z hlediska administrace v rukou projektových manažerů z Centra investic rozvoje a inovací, kraj zlepšil podmínky pro praktickou výuku na SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové a také umožnil soustředění praktické výuky do jednoho areálu.

Rekonstruované prostory a nová nástavba pro odborné dílny včetně sociálního zázemí využívají žáci oborů informační technologie, mechanik elektrotechnik-elektronik, mechanik elektrotechnik-silnoproud, průmyslová ekologie, mechanik seřizovač, mechanik strojů a zařízení, elektrikář, elektrikář-silnoproud, elektronik pro zařízení a přístroje, strojní mechanik, umělecký kovář a zámečník, pasíř, nástrojář, obráběč kovů, elektrotechnika, strojírenství-3D modelování a programování CNC strojů.

Způsobilé výdaje projektu „Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové“, jehož realizace byla zahájena v květnu 2018, pokryla z 90 procent dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a zbytek částky doplatil kraj ze svého rozpočtu.

Otevření Střední průmyslové školy Hradec Králové

Otevření Střední průmyslové školy Hradec Králové 1
Otevření Střední průmyslové školy Hradec Králové 2
Otevření Střední průmyslové školy Hradec Králové 3
Otevření Střední průmyslové školy Hradec Králové 4
Aktuálně
Archiv aktualit