Obce z našeho kraje se vyjely inspirovat na jižní Moravu

Ve dnech 6. – 7. června 2018 zorganizovalo Centrum investic rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Místní akční skupinou Hradecký venkov exkurzi pro zástupce 16 obcí z Královéhradeckého kraje na jižní Moravě na téma sdílení dobré praxe.

Úspěšné projekty a příklady místní spolupráce byly prezentovány v Pohořelicích, kde sídlí jedna z nejúspěšnějších moravských MAS Podbrněnsko. Diskutovalo se nejen o evropských dotacích, ale i o smart řešeních, úspěšném komunitním plánování sociálních služeb v regionu a aktivitách v rámci rozvoje vzdělávání ve vazbě na místní akční plán.

V Mikulově, kde účastníky exkurze uvítala místostarostka města, byly představeny aktivity města a destinační společnosti sdružující i svazek obcí, neziskový sektor a místní podnikatele s akcentem na místní destinační management, který byl podpořen dotací z EU. Účastníci exkurze odjížděli plni inspirativních projektů a aktivit v oblasti rozvoje cestovního ruchu a veřejné správy.

V Hustopečích, kdy byla další zastávka, byl prezentován velmi úspěšný místní podnikatelský záměr, který spočíval ve výrobě regionálních produktů, které navazují na historickou tradici místního regionu a pěstování mandlí v sadech, které byly zachráněny i díky národním dotacím a jsou tak nyní středoevropských unikátem.

Ve Valticích byl starostům představen jeden ze zajímavých projektových záměrů na podporu z evropských fondů v rámci rozvoje cestovního ruchu v tomto regionu. Jedná se o rozvoj bylinkové zahrady v rámci zámeckého areálu ve vazbě na zážitkovou turistiku, jenž by mohl být podpořen právě v rámci připravované výzvy MAS Lednicko-valtický areál.

Posledním zastavením v rámci dvoudenní exkurze byla Břeclav, kde zástupci obcí navštívili místní podnik, který zajišťuje regionální autobusovou dopravu. Této firmě se mj. podařilo získat evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na nákup nízkoemisních a bezbariérových vozidel využívající alternativní palivo CNG.

Všichni účastníci exkurze hodnotili tuto akci za velice inspirativní a přínosnou. Nově nabité zkušenosti a nové nápady jistě brzy uplatní ku prospěchu rozvoje svých obcí, mikroregionů, ale i celého území Královéhradeckého kraje.

                       

 kralovehradecky-kraj             ciri-logo         MAS Hradecký venkov 

 

                                       MAS Lednicko valtický areál     MAS Podbrněnsko         MAS Mikulovsko

Valtice Study Tour

Břeclav – exkurze v dopravním podniku
Valtice – pohled na zámek a divadlo
Valtice – prezentace zážitkové turistiky
Hustopeče – prezentace regionálních produktů
Mikulov – náměstí a zámek
Mikulov – diskuse se zástupci města a svazku obcí
Pohořelice – sídlo MAS a informační centrum
Pohořelice – představení aktivit MAS Podbrněnsko
Aktuálně
Archiv aktualit