Nový informační nemocniční software v Královéhradeckém kraji

Zastupitelé Královéhradeckého kraje schválili dotaci ve výši 16,5 milionu korun pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, který touto částkou uhradí přesun dat do nově zřizovaného nemocničního informačního systému (NIS) a integraci NIS se stávajícími systémy provozovanými v nemocnicích, jako je ekonomický systém, objednávkový systém či systém pro lékárny.

Na tento samostatný systém hodlá kraj vynaložit 98 milionů korun. Většinu těchto výdajů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci projektu s názvem Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje. Administraci projektu řídí krajské Centrum investic, rozvoje a inovací.

Projekt na vybudování nemocničního informačního systému se skládá z několika částí. Královéhradecký kraj ve spolupráci s CIRI už loni vybral dodavatele softwaru, na začátku února vyhlásil výběrové řízení na servery a datová uložiště a v současné době vybírá z nabídek dodavatelů. Kraji ještě zbývá pořídit počítače pro koncové uživatele.

Přesun dat a integrace se stávajícími systémy jsou dalším krokem v zavedení nového informačního systému. Součástí zakázek bude kromě migrace dat také jejich případná úprava tak, aby v novém softwaru bez problémů fungovaly.

Aktuálně
Archiv aktualit