Novobydžovské odborné dílny jsou modernější!

Střední škola technická a řemeslná v Novém Bydžově může poskytovat kvalitnější výuku a nabízí žákům lepší prostředí. Projekty hrazené z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu a programu Životní prostředí a rozpočtu kraje vyšly celkem na 26 milionů korun. Ředitel Centra investic, rozvoje a inovací Lukáš Korych doplňuje: „Jsem rád, že se nám na realizaci těchto projektů podařilo získat dotační prostředky v celkové výši 26 milionů korun.

Obory technického zaměření získaly moderní prostory a nové vybavení digitálními technologiemi. Nové vybavení, které reflektuje vybavení reálných firem, výrazně usnadní úzkou spolupráci s budoucími zaměstnavateli, kteří žákům zprostředkovávají praxi ve svých firmách.  V rámci tohoto projektu, zhruba za 8,6 milionu korun, byly zrekonstruovány vnitřky dílen, pořízeny nové CNC stroje, technické vybavení, nábytek a zajištěno rychlé připojení k internetu

Druhý projekt, stavební práce na modernizaci dílenského areálu SŠTŘ Nový Bydžov a snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku, začal v roce 2018 a dokončit se ho podařilo letos v přepokládaném termínu. Za 17,3 milionu korun byla snížena energetická náročnost čtyř přízemních budov a střešních konstrukcí dílenského areálu. Díky projektu se zvýší komfort pro výuku a odborný výcvik žáků i požadovaná kvalita vzduchu v učebnách.

Aktuálně
Archiv aktualit