Nové výzvy ITI z IROP, OPŽP a OPVVV vyhlášeny

Ve dnech 2. a 3. 5. 2017 byly vyhlášeny další výzvy nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Žadatelé mohou předkládat své projektové záměry do operačních programů IROP, OPŽP a OPVVV. Detaily výzvy naleznete na http://iti.hradec.pardubice.eu/?site=dalsi-vyzvy-nositele-iti-vyhlaseny. Své projektové záměry mohou žadatelé do příslušných výzev odevzdávat v následujících 20ti kalendářních dnech.
Aktuálně
Archiv aktualit