Nové komunitní bydlení pro klienty ÚSP Kvasiny

Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny je sociálním zařízením pro osoby se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V rámci projektu Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny došlo k vybudování zázemí pobytové sociální služby komunitního charakteru, za současného snížení kapacity služby ústavního charakteru.

Pobytové služby komunitního charakteru umožní žít lidem s postižením život v běžné komunitě srovnatelný s životem vrstevníků a zkvalitnit jim tak jejich život. Celkově se tak sleduje trend přechodu od ústavní (institucionální) péče o osoby se zdravotním postižením k péči poskytované v přirozeném prostředí. Projekt administrovaný Oddělením projektového řízení CIRI zahrnoval výstavbu dvou rodinných domků s celkovou kapacitou 12 lůžek v lokalitě Třebechovice pod Orebem.

Rodinné domy se zázemím pro personál včetně bezbariérového přístupu do objektu, příjezdové cesty, krytého stání se skladem nářadí, zahradních úprav a dodání nezbytně nutného vybavení pro fungování dvou domácností byly dokončené v létě tohoto roku.

Celkové výdaje projektu realizovaného za finanční podpory Evropské unie činily 37 648 370,06 Kč. Výše poskytnuté dotace byla 30 006 263,15Kč.

Stavební práce na projektu trvaly necelé dva roky. Nyní se mohou dvě šestičlenné domácnosti přestěhovat do svých nových domovů a začlenit se tak do běžného života v rodinném prostředí“ uvedla vedoucí Oddělení projektového řízení CIRI Ing. Lenka Bacovská.

 

ÚSP Kvasiny
ÚSP Kvasiny
ÚSP Kvasiny
ÚSP Kvasiny
Zdroj fotografií: Královéhradecký kraj
Aktuálně
Archiv aktualit