Nové dotační výzvy MMR pro malé obce na rok 2018

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo nové dotační výzvy pro obce na rok 2018. Na podporu obnovy a rozvoje venkova půjde 525 milionů korun. Možnost podávání žádostí o dotaci začíná v pondělí 16. října 2017, ukončení příjmu žádostí je 15. ledna 2018 do 12 hodin. Více se dozvíte v tiskové zprávě MMR a na stránkách dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018.
 
Podat žádost je možné v těchto dotačních titulech:
  • Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
  • Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
  • Dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací
  • Dotační titul č. 6 – Podpora obnovy sportovní infrastruktury (alokace předchozí výzvy byla navýšena na 275 milionu Kč, viz tisková zpráva MMR)
 
Dále byla Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlášena výzva na pořízení územních plánů obcí (alokace 20 milionů Kč, výzva končí 28. prosince 2017 ve 12 hodin) a rovněž výzvy na podporu bydlení, na které je vyčleněno přes 300 milionů Kč (ukončení podávání žádostí o dotaci je plánováno na 5. ledna 2018).
 
 
 
Aktuálně
Archiv aktualit