Nová okružní křižovatka v průmyslové zóně plně slouží řidičům

Královéhradecký kraj jako investor dokončil výstavbu okružní křižovatky v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny, kterou mimo jiné zajistil možnost napojení plánované komunikace do nové průmyslové zóny Solnice – jih. Výstavba pětiramenné jednopruhové okružní křižovatky za necelých 31 milionů korun včetně DPH probíhala za plného provozu po silnici I/14.

„Nová okružní křižovatka je významným milníkem pro výstavbu technické a dopravní infrastruktury budoucí průmyslové zóny Solnice – jih. Investicemi nejen do četných dopravních staveb, ale i dobře nastavené spolupráci se samosprávami obcí a vedením automobilky, se nám společně daří plnit usnesení vlády projektu na podporu průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Nadále chceme naše úsilí směřovat k vytváření takových podmínek, které povedou ke zlepšení života v celém okolí kvasinského závodu, a to nejen v dopravě, ale také například ve zdravotnictví a kulturním životě,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Novou okružní křižovatku na silnici I/14 tvoří pět paprsků s jedním jízdním pruhem o průměru 48 metrů. Hlavními rameny jsou silnice směrem na Solnici a Rychnov nad Kněžnou, napojení plánované komunikace do průmyslové zóny Solnice – jih, účelová komunikace směrem na Litohrady a příjezdová cesta k budoucí výrobní hale.

Okružní křižovatka je nově osvětlena, stavbaři vybudovali propustky a dopojení dešťové kanalizace. Součástí projektu je přeložka cyklostezky mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou včetně zábradlí, přeložka vodovodního řadu, optického kabelu, napojení účelové komunikace k fotovoltaické elektrárně, rekultivace a vegetační úpravy.

„Stavbu jsme realizovali za plného provozu na silnici I. třídy se zřetelem na požadavky majitelů přilehlých pozemků, zejména nově vznikající průmyslové zóny a již provozované fotovoltaické elektrárny. V průběhu stavebních prací jsme dbali na zachování bezpečnosti silničního provozu a neohrozili jsem ani dodávky elektřiny do distribuční soustavy. Celá stavba vyšla na necelých 31 milionů korun včetně DPH,“ doplnil první náměstek hejtmana Pavel Bulíček za oblast investic. Přípravu, administraci a realizaci nové okružní křižovatky zajišťovalo oddělení průmyslových zón Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI). Zhotovitelem stavby byla společnost M-SILNICE oblastní závod SEVER.

Vybudování nové okružní křižovatky spadá do projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“, který se realizuje od roku 2015 na základě několika vládních usnesení a také memoranda podepsaného mezi vládou, krajem a společností Škoda Auto.

Pro vybudování technické a dopravní infrastruktury pro budoucí průmyslovou zónu Solnice – jih je již vydáno všech sedm stavebních povolení a realizace se předpokládá v období 2023 až 2025. Odhad celkových nákladů na stavební práce je ve výši 650 mil. Kč.

Motoristé již užívají první část obchvatu Opočna, obchvat Domašína, komunikaci Spy – Krčín nebo rekonstruovaný podjezd pod železniční tratí v Krčíně. Předpoklad realizace dalších dopravních akcí projektu souvisejících s průmyslovou zónou je plánován na období 2023 až 2027.

Zdroj: Královéhradecký kraj

Solnice-_10_
Solnice-_1_
Solnice (7)
Solnice-_9_
Aktuálně
Archiv aktualit