Návštěva vlády v Královéhradeckém kraji

Při návštěvě vlády v demisi v Královéhradeckém kraji dne 9. 4. 2018, navštívili zástupci vlády v čele premiérem Babišem i jaroměřskou místní část Josefov. Premiér a část jeho ministrů vyslechli smělý nápad vedení města částečně navrátit chátrající objekt bývalé vojenské nemocnice v Josefově svému původnímu účelu. Podle předsedy Osadního výboru Josefov Milana Libicha, by se prostory mohly změnit na pečovatelský dům o osamělé, nemocné či jinak handicapované bývalé státní zaměstnance – vojáky, policisty, zdravotníky, hasiče, o něž by tu pečovali členové řádu svatého Lazara.

Návštěvy se zúčastnil rovněž ředitel Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI) Lukáš Korych, který uvedl: „Jedná se o jednu z možností, jak pomoci této lokalitě. V rámci celého prostoru je nutno nalézt nové využití, a to zejména s ohledem na historickou hodnotu nemovitostí, řešení problémů „sociálně vyloučené lokality", jakož i umístění Josefova v těsné blízkosti Hradce Králové a plánované trasy dálnice D11. Především je třeba nenechat budovy dále chátrat, ale hledat pro ně smysluplné využití a CIRI je v tomto ohledu připraveno pomoci s komplexním řešením této situace."

Zároveň krajský radní pro investice a majetek Václav Řehoř spolu se zástupci CIRI a společnosti ŠKODA AUTO provázel ministra vnitra Lubomíra Metnara a ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera při prohlídce průmyslové zóny v Solnice – Kvasiny. Účastníci setkání hodnotili dopady rozšíření průmyslové výroby a investice v regionu. V místě budoucí průmyslové zóny je již nyní zaměstnáno více lidí, než je obyvatel Rychnova nad Kněžnou. Rychlý vývoj s sebou často nese také stinné stránky, se kterými je potřeba se vypořádat – může se jednat o intenzitu dopravy, několik tisíc nových pracovníků v regionu apod.

„Intenzivně řešíme bytovou situaci, abychom byli schopni zde co nejdříve usazovat pracovníky i s rodinami. To pomůže s řešením celé řady problémů, k nimž patří především nadměrná doprava, drobná kriminalita a fenomén neoficiálních ubytoven," zhodnotil radní Václav Řehoř.

Díky usnesení vlády z loňského června a příslibu vládních a krajských investic do regionu přesahujících šest miliard korun má každá oblast navrženo konkrétní řešení. Plnění usnesení vlády za kraj, zejména pak krajské investiční projekty, zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací, spadající do gesce radního Václava Řehoře, konkrétně pak tým pracovníků Oddělení průmyslových zón. Úkolem CIRI je nejen zajištění pozemků potřebných pro výstavbu infrastruktury, ale především příprava a realizace všech akcí. V různých fázích přípravy jsou stavby obchvatů Solnice, Rychnova nad Kněžnou, Opočna, Domašína, Častolovic a Kostelce nad Orlicí. Připravuje se mimo jiné stavba dalších cyklostezek a velká investice do rychnovské nemocnice. V plném proudu jsou práce na přestavbě solnického Kulturního domu.

Návštěva Josefova
Průmyslová zóna Solnice - Kvasiny
Aktuálně
Archiv aktualit