Návštěva turecké delegace

Ve dnech 9.–13.11.2015 navštívila Českou republiku delegace z Turecka. Návštěvu úředníků z různých ministerstev organizačně zajišťovalo Mezinárodní poradenské centrum obcí MEPCO, a k zajímavému programu v Hradci Králové přispěla i regionální rozvojová agentura Centrum investic, rozvoje a inovací, dále Statutární město Hradec Králové i Technologické centrum Hradec Králové.

Turečtí kolegové, převážně z vyšších postů jednotlivých ministerstev, byli seznámeni s nástrojem územního rozvoje, který umožňuje efektivní, transparentní a administrativně jednodušší implementaci územní strategie. Tento nástroj nesoucí název ITI je jakýmsi pólem růstu a rozvoje Hradecko-pardubického území. V rámci této zajímavé přednášky byly ochotně a pružně zodpovězeny všechny dotazy turecké delegace, která se o tuto problematiku strategického plánování aktivně zajímala.

Při dalším bloku, který se věnoval problematice veřejného financování s důrazem na realizaci projektu Digitálního planetária v Hradci Králové, byli turečtí představitelé seznámeni s procesem přípravy, realizace a udržitelnosti projektu, s důrazem na úskalí veřejného financování investičních projektů v České republice. Tato panelová diskuse měla rovněž velmi kladný ohlas, a to nejen pro samotné téma popularizace vědy a výzkumu, ale i pro administrativní a fyzickou realizaci tohoto projektu.

V odpoledním bloku delegace dále absolvovala např. prohlídku Technologického centra Hradec Králové i další odborně zaměřené přednášky pořádané městem. Účel návštěvy turecké delegace byl bezezbytku naplněn a pro tureckou delegaci jistě přínosem.

Turecká delegace - fotogalerie

c
b
a
Aktuálně
Archiv aktualit