Návštěva ministra pro místní rozvoj v Královéhradeckém kraji

Dne 11. února zavítal do Královéhradeckého kraje místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj pan Ivan Bartoš. Královéhradecký kraj patřil mezi jedny z jeho prvních oficiálních cest po regionech a program celé jeho návštěvy byl do puntíku připraven.

První zastávkou byl jak jinak než Krajský úřad Královéhradeckého kraje, kde pana ministra přivítal hejtman Martin Červíček a 1. náměstek hejtmana Pavel Bulíček, aby mu společně představili významné projekty a záměry kraje. Jedny z nich jsou Gayerovy a Vrbenského kasárny, které se nachází v blízkosti Krajského úřadu, a proto nebylo překvapením, že další kroky pana ministra vedly právě tam.

Rekonstrukce Gayerových kasáren byla jednou z největších krajských investic do kultury a z hlediska celé administrace jí zajišťovala Ing. Jana Štěrbová z Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI). Další ze záměrů kraje je rekonstrukce sousedního objektu Vrbenského kasáren a vznik jeho nových expozic. I tento úkol dostane na starost naše Oddělení projektového řízení, a proto se samotné prohlídky kasáren zúčastnila i ředitelka CIRI Mgr. et Mgr. Vendula Hájková, vedoucí oddělení rozvoje RNDr. Zita Kučerová Ph.D. a vedoucí oddělení projektového řízení Ing. Lenka Bacovská.

V rámci společného oběda v restauraci Park Golf Hradec Králové zodpověděl pan ministr řadu dotazů k MMR. Po obědě následovala zastávka v Jaroměři a pevnostním městě Josefov. Kraj chce zrekonstruovat a obnovit zchátralé Čtvercové kasárny v pevnosti Josefov, které měly sloužit jako centrální depozitář pro uložení sbírkových předmětů krajským příspěvkovým organizacím – muzeím i galeriím.

Poslední zastávkou pana ministra byla nemocnice Rychnov nad Kněžnou. Vedoucí Oddělení průmyslových zón Ing. Jana Jiráňová, která má se svým oddělením na starosti administraci projektu, představila panu ministrovi záměr Královéhradeckého kraje postavit v rychnovské nemocnici nový pětipodlažní pavilon s urgentním příjmem, operačními sály a ambulantní péčí, modernizaci tří ze sedmi podlaží stávajícího pavilonu DIGP a propojení obou budov čímž má vzniknout jeden funkční celek tzv. monoblok. Celkové investice do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou by měly přijít na 865 milionů korun.

Ministr Ivan Bartoš potvrdil závazek minulé vlády a příslib dotace ve výši 300 milionů korun na rychnovskou nemocnici a po 7 letech tak bude moci konečně dojít k realizaci.

„Bylo mi velkou ctí spolu se svými kolegyněmi představit panu ministrovi 4 významné projekty, na kterých se podílelo nebo „doufám“ bude v budoucnosti podílet CIRI.“ říká Vendula Hájková ředitelka Centra investic, rozvoje a inovací.

 

Návštěva ministra v Královéhradeckém kraji

Návštěva ministra v Královéhradeckém kraji
Návštěva ministra v Královéhradeckém kraji
Návštěva ministra v Královéhradeckém kraji
Návštěva ministra v Královéhradeckém kraji
Aktuálně
Archiv aktualit