Návrhová část

Návrhová část vychází z analytické části shrnuté formou SWOT analýzy a dále ze zásobníku typových aktivit v rámci zpracování Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a projektových záměrů (včetně strategických intervencí) obsažených v ročně vyhodnocovaných Akčních plánech krajské RIS3 strategie. Další podněty pro zacílení podpory byly získány z jednání RVVI KHK, zasedání Krajských inovačních platforem a řízených rozhovorů se zástupci organizací v regionu.

Pro naplnění vize stanovuje návrhová část čtyři klíčové oblasti změn s navrženými strategickými a specifickými cíli. Pro obě úrovně cílů jsou navrženy indikátory. Pro dosažení specifických cílů jsou navrženy typové projekty, aktivity nebo programy. Výčet projektů, aktivit nebo programů je pouze indikativní a může se dále rozšiřovat nebo změnit. Strategie bude i nadále naplňována akčními plány, které již budou obsahovat konkrétní projekty, aktivity nebo programy vedoucí k naplnění cílů krajské RIS3 strategie.  

 

Aktuálně
Archiv aktualit