Návrh implementace budoucího programového období 2021+

MMR aktuálně navrhlo v dokumentu Národní koncepce politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, v implementační části, návrh implementace budoucích OP v ČR po roce 2020.

Návrh byl představen prozatím jako pracovní na Národní stále konferenci v Karlových Varech dne 12. října 2018. Velkou změnou je, že už se neplánuje další samostatný operační program pro Prahu.  Naopak se dále počítá s OP zaměřenými na přeshraniční spolupráci.

 

MMR předložilo dvě varianty: 

Varianta I – navazuje na stávající programové období a neupravuje strukturu OP.

  • 5 tematických OP (OP Konkurenceschopnost, OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Výzkum a vzdělávání, OP Lidské zdroje)
  • 1 regionální OP (OP Kvalita života a územní rozvoj)
  • 1 OP na technickou pomoc (OP Technická pomoc a kvalita správy)
 

Varianta II – seskupuje podporu do méně OP, kde nad rámec Varianty I dává do jednoho programu ještě oblast Životního prostředí a dopravy a také dává dohromady aktivity financované z ESF, tedy měkké aktivity do jednoho OP Lidské zdroje. Dříve byly tyto aktivity oddělené pod OP VVV a OPZ.

  • 3 tematické OP (OP Konkurenceschopnost, OP Životní prostředí a doprava, OP Lidské zdroje)
  • 1 regionální OP (OP Kvalita života a rozvoj území)
  • 1 OP na technickou pomoc (OP Technická pomoc a kvalita správy)

 

MMR v současné době preferuje Variantu I, tedy pokračování rozložení OP podobného současnému. SMS ČR se naopak v souladu s Vepříkovskou deklarací kloní k redukci počtu operačních programů s cílem omezit resortismus a přikročit k výraznějším změnám stávajícího systému. Závěrem je nutné zdůraznit, že se i nadále počítá s nástupci Programu rozvoje venkova a OP Rybářství.

 

Dokument je ke stažení zde

Zdroj

Aktuálně
Archiv aktualit