Národní dotace pro obce v roce 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o národní dotace pro obce na rok 2021. Všechny tyto zveřejněné dotační tituly v budoucnu zkvalitní život v obcích.

Výzva pro obce do 3 000 obyvatel:

 • 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
 • 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • 117D8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
 • 117D8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
 • 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
 • 117D8210I Podpora dostupnosti služeb
 • 117D8210K Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Oprávněný žadatel: obec do 3 tis. obyvatel (údaj k 1.1.2020). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Příjem žádostí:       do 21.12.2020 (do 12:00 hod)

Realizace projektů: do 31.12.2022 (pro titul písm. I a K do 31.12.2021)

Alokace výzvy:        2,439 mld.

Pro dotační titul 117D8210D jsou podmínky nastaveny odlišně, konkrétní informace naleznete na webových stránkách MMR.

 

Výzva pro obce 3 001 - 10 000 obyvatel:

 • 117D8220A Podpora obnovy místních komunikací
 • 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Oprávněný žadatel: obec od 3 001 – 10 000 obyvatel (údaj k 1.1.2020). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Příjem žádostí:       do 21.12.2020 (do 12:00 hod)

Realizace projektů: do 31.12.2022

Alokace výzvy:        420 mil. Kč

Výše dotace:           70 % uznatelných nákladů

 

Výzva pro obce nad 10 000 obyvatel:

 • 117D8230A Podpora obnovy místních komunikací

Oprávněný žadatel: obec od 10 00 obyvatel (údaj k 1.1.2020), ne statutární města a ne obce v ITI a IPRU. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Příjem žádostí:       do 21.12.2020 (do 12:00 hod)

Realizace projektů: do 31.12.2022

Alokace výzvy:        151,5 mil. Kč

Výše dotace:           60 % uznatelných nákladů

  

Kompletní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách MMR: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2021.

 

  

 
Aktuálně
Archiv aktualit