Národní dotace pro obce na rok 2022

Obce mají i pro rok 2022 možnost požádat o podporu z programu Podpora rozvoje regionů a Podpora bydlení. Aktuálně jsou vyhlášeny výzvy v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, v podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000, v podprogramu Podpora pro odstraňování bariér v budovách, a v podprogramu Technická infrastruktura.

 12371022_1720540271502107_4426788771782734902_o

Podpora obnovy a rozvoje venkova - pro malé obce do 3 000 obyvatel

Pro rok 2022 je výzva otevřena v dotačních titulech:

  • 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
  • 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
  • 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Obce si v této výzvě rozdělí celkem 1 440 mil. Kč, předkládání žádostí je možné do 17. 12. 2021.

Více informací a podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

Podpora středně velkých obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli

Pro rok 2022 je výzva otevřena v dotačních titulech:

  • 117D8220A Podpora obnovy místních komunika
  • 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Obce si v této výzvě rozdělí celkem 700 mil Kč, předkládání žádostí je možné do 17. 12. 2021.

Více informací a podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras

Výzva je určena pro obce, jejichž záměry bezbariérových tras byly schváleny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny, pro rok 2022 je výzva otevřena v dotačních titulech:

  • 117D62200 DT 1 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
  • 117D62200 DT 2 Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

Obce si v této výzvě rozdělí celkem 10 mil Kč, předkládání žádostí je možné do 28. ledna 2022.

Více informací a podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR a na stránkách Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

 

Technická infrastruktura

Výzva je určena na podporu výstavby technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace. Cílem výzvy je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků z podprogramu pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů, pro rok 2022 je vyhlášena výzva v dotačním titulu:

  • 117D063 Technická infrastruktura

Obce si v této výzvě rozdělí celkem 180 mil Kč, předkládání žádostí je možné do 7. ledna 2022.

Více informací a podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

Aktuálně
Archiv aktualit