Nabídka kurzů ovládání profilu zadavatele EZAK

Kurzy jsou určeny pouze pro pracovníky organizací Královéhradeckého kraje !

 

Přehled termínů a témat kurzů:

21.2. 2017  9:00 - 13:00 úterý  A1 - Ovládání elektronického nástroje EZAK - ZAČÁTEČNÍCI
22.2.2017   9:00 - 13:00 středa A2 - Ovládání elektronického nástroje EZAK - POKROČILÍ  I
 1.3. 2017   9:00 - 13:00 středa A1 - Ovládání elektronického nástroje EZAK - ZAČÁTEČNÍCI
 2.3. 2017   9:00 - 13:00 čtvrtek A2 - Ovládání elektronického nástroje EZAK - POKROČILÍ  I 
 2.3. 2017  14:00 - 16:00 čtvrtek B - Praktická ukázka hodnocení nabídek pomocí elektronické aukce 
15.3. 2017  9:00 - 13:00 středa A3 - Ovládání elektronického nástroje EZAK - POKROČILÍ  II  
15.3. 2017 14:00 - 16:00  středa B - Praktická ukázka hodnocení nabídek pomocí elektronické aukce 
 
 

Místo konání:

Počítačová učebna F.L. Heka
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Bureš, MBA, tel.: 725 591 987, 495 817 822 , email: bures@cirihk.cz
 
 

Obsah jednotlivých kurzů:

 
A1 - Ovládání elektronického nástroje EZAK – ZAČÁTEČNÍCI
Obsahem kurzu je praktický nácvik zadávacího postupu:
a) VZMR bez uveřejnění,
b) VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy.
Osnova:
I. Legislativa
- Směrnice č. 3, kterou se stanovuje postup KHK při zadávání veřejných zakázek
- Náležitosti profilu zadavatele
II. Popis prostředí elektronického nástroje EZAK
- Správa organizace, jak založit dalšího uživatele, oprávnění
- Zapomenuté heslo
- Založení nového dodavatele
- Jak smazat omylem založenou zakázku
III. Praktická ukázka zadávacího postupu
- VZMR bez uveřejnění
- VZMR s uveřejněním po podpisu smlouvy
IV. Dotazy, diskuze
 
 
A2 - Ovládání elektronického nástroje EZAK – POKROČILÍ  I
Obsahem kurzu je praktický nácvik administrace VZMR s uveřejněním výzvy, příjem nabídek v elektronické a listinné podobě, elektronická komunikace s uchazeči, hodnocení nabídek v EZAK.
Kurz předpokládá základní znalosti ovládání EZAK na úrovni začátečníka.
Osnova:
I. Praktický nácvik zadávacího postupu VZMR s uveřejněním výzvy
- Založení zakázky, nastavení způsobu příjmu nabídek a parametrů pro hodnocení nabídek
- Způsob odeslání výzvy
- Doplnění, vysvětlení, změna zadávací dokumentace
- Opravný formulář
- Elektronické nabídky
- Založení hodnocení nabídek, nabídky v elektronické podobě, nabídky v listinné podobě, uzavření hodnotícího kola
II. Dotazy, diskuze
 
 
A3 - Ovládání elektronického nástroje EZAK – POKROČILÍ  II
Obsahem kurzu je praktický nácvik zadávacího postupu:
a) VZMR dělená na části,
b) Rámcová dohoda s jedním účastníkem (více účastníky),
c) elektronický příjem nabídek.
Kurz předpokládá základní znalosti ovládání EZAK na úrovni začátečníka.
Osnova:
I. Praktický nácvik zadávacího postupu VZMR dělená na části v rámci jednoho zadávacího řízení v režimu VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy, dodavatelům je umožněno odesílat zadavateli zprávy
- Založení zakázky a upřesnění způsobu dělení na části
- Způsoby odeslání výzvy a příjem nabídek v listinné podobě
- Nestandardní situace
- Opravný formulář
- Vyhodnocení zadávacího řízení (ruční nastavení pořadí)
II. Praktický nácvik zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody s jedním / více účastníky
- Elektronický příjem nabídek
- Nastavení hodnotících kritérií a hodnocení pomocí EZAK
- Založení Rámcové dohody
- Zadávání veřejné zakázky na základě Rámcové dohody, varianty:
a) Bez obnovené soutěže mezi účastníky (minitendr v EZAK)
b) S obnovením soutěže mezi účastníky dohody
III. Dotazy, diskuze
 
B - Praktická ukázka hodnocení nabídek pomocí elektronické aukce
Obsahem kurzu je praktický nácvik elektronické aukce v aukční síni EZAK.
Kurz předpokládá základní znalosti ovládání EZAK na úrovni začátečníka.
Osnova:
I. Praktický nácvik elektronické aukce bez předchozího zadávacího řízení
- Platná legislativa pro elektronické aukce, příklad zadávací dokumentace
- Nové zadávací řízení a založení předběžných nabídek
- Nastavení parametrů elektronické aukce, protokol o průběhu aukce
- Náhled na aukční síň z pohledu dodavatele
- Nejčastější chyby zadavatele při stanovení parametrů aukce
II. Dotazy, diskuze
 
 

Přihlašovací formuláře na jednotlivé kurzy:

 
21.2. 2017  9:00 - 13:00 úterý  A1 - Ovládání elektronického nástroje EZAK - ZAČÁTEČNÍCI
 
 
22.2.2017   9:00 - 13:00 středa A2 - Ovládání elektronického nástroje EZAK - POKROČILÍ  I
 
 1.3. 2017   9:00 - 13:00 středa A1 - Ovládání elektronického nástroje EZAK - ZAČÁTEČNÍCI
 
 2.3. 2017   9:00 - 13:00 čtvrtek A2 - Ovládání elektronického nástroje EZAK - POKROČILÍ  I
 
 2.3. 2017  14:00 - 16:00 čtvrtek B - Praktická ukázka hodnocení nabídek pomocí elektronické aukce 
 
15.3. 2017  9:00 - 13:00 středa A3 - Ovládání elektronického nástroje EZAK - POKROČILÍ  II
 
15.3. 2017 14:00 - 16:00  středa B - Praktická ukázka hodnocení nabídek pomocí elektronické aukce 
Aktuálně
Archiv aktualit