Nabídka kurzů ovládání profilu zadavatele EZAK

Kurzy jsou určeny pouze pro pracovníky organizací Královéhradeckého kraje !

 

Přehled termínů a témat kurzů:

  4. 4 . 2019  9:00 - 14:00 A1 - Základy ovládání E-ZAK - ZAČÁTEČNÍCI
10. 4. 2019  9:00 - 14:00 A2 - Ovládání E-ZAK a elektronická komunikace - POKROČILÍ I.
17. 4. 2019  9:00 - 14:00 A3 - Ovládání E-ZAK a elektronická komunikace - POKROČILÍ II.
 
 

Místo konání:

Počítačová učebna F.L. Heka
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Bureš, MBA, tel.: 725 591 987, 495 817 822 , email: bures@cirihk.cz
 
 

Obsah jednotlivých kurzů:

 

A1 Základy ovládání E-ZAK – ZAČÁTEČNÍCI

Kurz je určen pro úplné začátečníky.

Rozsah a náplň:

 • Vybrané kapitoly ze Směrnice č.3: Postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek
 • Elektronický nástroj E-ZAK: Popis prostředí, registrace, přihlášení, přístupy do systému, oprávnění, zapomenuté heslo, předregistrace dodavatele,
 • Praktický příklad evidence a administrace veřejných zakázek malého rozsahu:
  1. VZMR bez uveřejnění (do 500.000 Kč bez DPH)
  2. VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy (500-800 tis.Kč bez DPH)

Termín: 4. 4. 2019  9:00 - 14:00 


A2 Ovládání E-ZAK a elektronická komunikace – POKROČILÍ I.

Cílem tohoto kurzu je vyzkoušet a procvičit příjem elektronických nabídek a elektronickou komunikaci s dodavateli.
Kurz předpokládá základy ovládání E-ZAK.

Rozsah a náplň:

 • Praktický nácvik zadávacího postupu VZMR III. s uveřejněním výzvy (VZMR nad 800 tis.Kč),
 • Elektronická komunikace s dodavatelem (odeslání výzvy, žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek, elektronický příjem nabídek, oznámení výsledku),
 • Hodnocení nabídek zadavatelem:
  1. Nastavení pořadí ručně, hodnocení mimo E-ZAK
  2. Prostřednictvím E-ZAK (variantně písemné i elektronické nabídky)

Termín: 10. 4. 2019  9:00 - 14:00


A3 Ovládání E-ZAK a elektronická komunikace – POKROČILÍ II.

Obsah kurzu: Praktický nácvik kompletního zadávacího postupu u VZMR dělená na části a Rámcová dohoda s jedním účastníkem, nejčastější chyby.
Kurz předpokládá minimálně základní znalosti ovládání E-ZAK.

Osnova:

 • VZMR s uveřejněním výzvy dělená na části:
  1. veřejná zakázka dělená na části v rámci jednoho zadávacího řízení,
  2. veřejná zakázka dělená na části, které budou realizovány v samostatných zadávacích řízeních, rozdíly mezi oběma postupy,
 • Zjednodušené podlimitní řízení - Praktická ukázka založení Rámcové dohody s jedním účastníkem, elektronický příjem nabídek.
  1. Rozdíly mezi VZMR a ZPŘ (zák.č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek),
  2. Založení rámcové dohody,
  3. Příklad „minitendru“ v E-ZAK s variantou – výzva k poskytnutí plnění.

Termín: 17. 4. 2019  9:00 - 14:00

Aktuálně
Archiv aktualit